Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

Vinksallaan
Suonkannantie 7, 49700 Miehikkälä
040 535 6975
vilma@vinksallaan.fi
2995883-7

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Vinksallaan Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia. Niihin ei myöskään erikseen lisätä arvonlisäveroa. Hinta asiakkaalle on se, mikä on ilmoitettu palvelun kohdalla.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varattavien tuotteiden ja varattavien palveluiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.

 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 14 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 10 €.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% kohteen hinnasta.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 24h, peritään koko hinta.

  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko hinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.

  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.

  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 14 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.

  • Siirtopalkkio on 10 €.

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko hinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias irtisanoa varaussopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen varanneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta varaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Kohteen käyttö

 • Lemmikkieläimet

  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

  • Omistaja on eläimen mukana hoitotilanteessa (koirahieronta / laserterapia / kraniosakraaliterapia).

  • Eläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

  • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista hoidettavassa eläimessä ilmenevistä vaivoista/oireista koirahierojalle / kraniohoitajalle välittömästi.

  • Jos hoitaja katsoo eläimen tarvitsevan ennen koirahierontaa tai kraniosakraaliterapiaa esimerkiksi eläinlääkärin konsultaatiota, ei palvelun tarjoaja sitoudu korvaamaan asiakkaalle koirahieronnan / kraniosakraaliterapian keskeytymisestä tai peruuntumisesta eläimen omistajalle aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia. Jos hoito keskeytyy tästä syystä, palvelu laskutetaan asiakkaalta täysimääräisesti.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hänen eläimensä on aiheuttanut kohteelle.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varatun ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.